Rezerwacja

karta zgłoszenia

Ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwację, której można dokonać telefonicznie bądź e-mailem.

1. zapoznaj się z dokumentami Warunki uczestnictwa, Wzór Umowy, Gwarancje Ubezpieczeniowe (OWU), Ulotka

2. dokonaj rezerwacji wstępnej mailem lub telefonicznie: biuro@letnioboz.com.pl tel. 505 860 646

3. wpłać zaliczkę oraz prześlij kartę zgłoszenia (skan karty można wysłać mailem, oryginał pocztą)
Zaliczkę 500 zł wpłać na nasze konto:
Augustów Summer Camp
BPH S.A. O/Augustów
79 1060 0076 0000 4015 4005 0722
z dopiskiem "Pobyt...(Imię, Nazwisko uczestnika) w terminie ...."

4. otrzymasz mailem Umowę, wydrukuj i podpisz Umowę (w 2 egzemplarzach) i wyślij ją do nas na adres:
Augustów Summer Camp
ul. Młodości 21
16-300 Augustów

5. Pocztą, na adres zamieszkania, Otrzymasz od nas podpisany 1 egzemplarz Umowy oraz pisemne potwierdzenie rezerwacji.

Kontakt:
Emilia Słucka
tel. kom. 505 860 646